Ogólna

Badania kliniczne, które służą postępowi medycyny

Na całym świecie prowadzone są badania kliniczne, które mają na celu odkrywanie nowoczesnych leków i metod leczenia, które będą skuteczne i przede wszystkim bezpieczne na